• fazan
  • zec
  • poljska jarebica
  • divlji golub
  • prepelica
  • grlica
  • divlja guska
  • divlja patka
  • vuk
  • lisica

            

        Kalendar lova - Zakon o divljači i lovstvu: 

                   

                      PTICE   od   do                        SISARI   od   do
  fazan 01.10. 31.01.     divlja svinja    
  poljska jarebica 15.10. 31.10.        mužjak - vepar 15.04. 28.02.
  prepelica 01.08 30.09.        ženka - krmača 01.07. 15.01.
  grlica 01.08 30.09.        nazime ( do 60 kg ) 15.04. 28.02.
  gugutka 01.08. 28.02.      srna    
  divlji golub - grivnaš 01.08. 28.02.         mužjak - srndać 15.04. 30.09.
  sojka 01. 08. 28. 02.         srna, lane 01.09. 31.01.
  gačac 01.08. 28.02.      zec 15.10. 30.11.
  divlja patka - gluvara 01.09. 28.02.        
  divlja patka - kržulja 01.09. 28.02.      vuk 01.07. 15.04.
  divlja patka - zviždara 01.09. 28.02.      šakal 01.01. 31.12.
  divlja guska - lisasta 01.10. 28.02.      lisica 01.01. 31.12.
  divlja guska - glogovnjača 01.10. 28.02.      divlja mačka  01.07. 28.02.
  šumska šljuka 01.10. 31.01.      kuna belica  01.10. 28.02.
  jastreb kokošar 01.01. 31.12.      jazavac  01.07. 28.02.
  svraka 01.01. 31.12.        
 

 

Kalendar lova Lovačkog udruženja "Bošnjace" lovna 2017-18

 

                    PTICE   od   do                        SISARI   od   do
  fazan * *     divlja svinja    
  poljska jarebica * *        mužjak - vepar * *
  prepelica 06.08. 24.09.        ženka - krmača * *
  grlica - - - -        nazime ( do 2 g.star. ) * *
  gugutka 06.08. 28.01.      srna    
  divlji golub - grivnaš 06.08. 28.01.         mužjak - srndać - - - -
  sojka 06.08. 28.01.         srna, lane - - - -
  gačac 06.08. 28.01.       zec * *
  divlja patka - gluvara 03.09. 28.01.        
  divlja patka - kržulja 03.09. 28.01.      vuk 06.08. 28.01.
  divlja patka - zviždara 03.09. 28.01.      šakal 06.08. 28.01.
  divlja guska - lisasta * *      lisica 06.08. 28.01.
  divlja guska - glogovnjača * *      divlja mačka  06.08. 28.01.
  šumska šljuka * *      jazavac  06.08. 28.01
  jastreb kokošar 06.08. 28.01.      kuna belica  02.10. 28.01.
  svraka 06.08. 28.01.        

 

Plan odstrela za lovnu 2017-18 godinu.:

srna vepar krmača nazimad zec fazan polj. jarebica
0 1 1 2 120 360 40

 

 

Trajnom zabranom lova zaštićuju se:
   sisari: ris (lunx lunx), hermelin (Mustela erminea), lasica (Mustela nivalis), osim u blizini fazanerija, do 500 m, stepski tvor (Mustela eversmanni), šareni tvor (Vormela peregusna) i vidra (Lutra lutra), hrčak (Cricetus cricetus), slepo kuče  (Spalax leucodon), slepa krtica (Talpa caeca), šumski puh ( Dryomys nitedula ).


   ptice: severni gnjurci (Gaviidae), nesiti (Pelecanidae), čaplje, (Ardeidae) (osim sive čaplje), kašikare i ražnjeni (Threskornithidae), rode (Ciconiidae), labudovi (s.f. Sugninae), utva zlatokrila (Tadorna ferruginea), šarena utva (Tadorna tadorna), plavokljunka (Od`yura leucocerhala), mala lisasta guska (Anser erytropus), sve ptice grabljivice (orlovi, orlovi leљinari, jastrebovi (izuzev jastrebova kokošara), mišari, lunje, eje i sokolovi), veliki tetreb (Tetrao urogallus), ždralovi (Grudae), droplje (Otidiade), šljuke sabljarke (s.f. Recurvirostrinae), liskonoge (s.f. Palaropodinae), vivak (Vanellus vanellus), zijavci (Glaveolidae), galebovi i čigre (Lariidae), kukavice (Cuculidae), sove (Strigidae), elgnjevi (Caprimulgidae), pištare (Apodidae), zlatovrane (Coraciidae), vodomari (Alcedinidae), pčelarice (Meropidae), pupavci (Upupidae) i detlići (Picidae), ševe (Alaudidae), laste (Hirundinidae), gavran (Corvus corax),
siva vrana (Corvus cornix), čavka (Corvus monedula), svraka (Pica pica), vrapci (Passeridae )