• fazan
  • zec
  • poljska jarebica
  • divlji golub
  • prepelica
  • grlica
  • divlja guska
  • divlja patka
  • vuk
  • lisica

            

        Kalendar lova - Zakon o divljači i lovstvu: 

                   

                      PTICE   od   do                        SISARI   od   do
  fazan 01.10. 31.01.     divlja svinja    
  poljska jarebica 15.10. 31.10.        mužjak - vepar 15.04. 28.02.
  prepelica 01.08 30.09.        ženka - krmača 01.07. 15.01.
  grlica 01.08 30.09.        nazime ( do 60 kg ) 15.04. 28.02.
  gugutka 01.08. 28.02.      srna    
  divlji golub - grivnaš 01.08. 28.02.         mužjak - srndać 15.04. 30.09.
  sojka 01. 08. 28. 02.         srna, lane 01.09. 31.01.
  gačac 01.08. 28.02.      zec 15.10. 30.11.
  divlja patka - gluvara 01.09. 28.02.        
  divlja patka - kržulja 01.09. 28.02.      vuk 01.07. 31.03.
  divlja patka - zviždara 01.09. 28.02.      šakal 01.01. 31.12.
  divlja guska - lisasta 01.10. 28.02.      lisica 01.01. 31.12.
  divlja guska - glogovnjača 01.10. 28.02.      divlja mačka  01.07. 28.02.
  šumska šljuka 01.10. 31.01.      kuna belica  01.10. 28.02.
  jastreb kokošar 01.01. 31.12.      kuna zlatica  01.10. 28.02.
  svraka 01.01. 31.12.      jazavac  01.07. 28.02.
 

 

Kalendar lova Lovačkog udruženja "Bošnjace" lovna 2020-21

 

                    PTICE   od   do                        SISARI   od   do
  fazan  25.10. 29.11.     divlja svinja  01.01. 31.12.
  poljska jarebica 25.10. 25.10.        mužjak - vepar - -
  prepelica 02.08. 29.07.        ženka - krmača - -
  grlica 02.08. 29.07.        nazime ( do 2 g.star. ) - -
  gugutka 02.08. 31.01.      srna    
  divlji golub - grivnaš 02.08. 31.01.         mužjak - srndać - - - -
  sojka 02.08. 31.01.         srna, lane - - - -
  gačac 02.08. 31.01.       zec 25.10. 08.11.
  divlja patka - gluvara 06.09. 31.01.        
  divlja patka - kržulja 06.09. 31.01.      vuk 02.08. 31.01.
  divlja patka - zviždara 06.09. 31.01.      šakal 02.08. 31.01.
  divlja guska - lisasta 25.10. 31.01.      lisica 02.08. 31.01.
  divlja guska - glogovnjača 25.10. 31.01.      divlja mačka  02.08. 31.01.
  šumska šljuka 25.10. 31.01.      jazavac  02.08. 31.01.
  jastreb kokošar 02.08. 31.01.      kuna belica  25.10. 31.01.
  svraka 02.08. 31.01.        

 

Plan odstrela za lovnu 2020-21 godinu.:

srna vepar krmača nazimad zec fazan polj. jarebica
0 0 0 4 100 434 12

 

 

Trajnom zabranom lova zaštićuju se:
   sisari: ris (lunx lunx), hermelin (Mustela erminea), lasica (Mustela nivalis), osim u blizini fazanerija, do 500 m, stepski tvor (Mustela eversmanni), šareni tvor (Vormela peregusna) i vidra (Lutra lutra), hrčak (Cricetus cricetus), slepo kuče  (Spalax leucodon), slepa krtica (Talpa caeca), šumski puh ( Dryomys nitedula ).


   ptice: severni gnjurci (Gaviidae), nesiti (Pelecanidae), čaplje, (Ardeidae) (osim sive čaplje), kašikare i ražnjeni (Threskornithidae), rode (Ciconiidae), labudovi (s.f. Sugninae), utva zlatokrila (Tadorna ferruginea), šarena utva (Tadorna tadorna), plavokljunka (Od`yura leucocerhala), mala lisasta guska (Anser erytropus), sve ptice grabljivice (orlovi, orlovi leљinari, jastrebovi (izuzev jastrebova kokošara), mišari, lunje, eje i sokolovi), veliki tetreb (Tetrao urogallus), ždralovi (Grudae), droplje (Otidiade), šljuke sabljarke (s.f. Recurvirostrinae), liskonoge (s.f. Palaropodinae), vivak (Vanellus vanellus), zijavci (Glaveolidae), galebovi i čigre (Lariidae), kukavice (Cuculidae), sove (Strigidae), elgnjevi (Caprimulgidae), pištare (Apodidae), zlatovrane (Coraciidae), vodomari (Alcedinidae), pčelarice (Meropidae), pupavci (Upupidae) i detlići (Picidae), ševe (Alaudidae), laste (Hirundinidae), gavran (Corvus corax),
siva vrana (Corvus cornix), čavka (Corvus monedula), svraka (Pica pica), vrapci (Passeridae )