• Sveti Jevstatije
  • lovac
  • odelo
  • šešir
  • torbica
  • revija
 

_______________________

Lovačka zakletva

Zaklinjem se,

Da ću poštovati načela i odluke Kodeksa lovaca Srbije, i po njima se upravljati u

životu, sve dok budem imao čast da budem lovac.

Poštovaću prirodu i divljač.

Loviću zakonito, lovački ispravno i sam ću sebe kontrolisati, da uvek činim tako.

Poštovaću odluke lovačke organizacije.

Trudiću se da doprinesem ugledu lovstva.

Negovaću lovačko drugarstvo.

Poštovaću iskusne i ugledne lovce i uvažavati njihove savete.

Svoje znanje i iskustvo prenosiću mlađim lovcima.

Čuvaću čast i dostojanstvo lovstva i plemenitu lovačku tradiciju

______________________

10 Lovačkih zapovesti

  1. Pravi lovac može da bude samo ispravan i pošten čovek.

  2. Pravi lovac, pre svega, mora da bude dobar drug.

  3. Ispunjava sve zakonske propise i ne dozvoljava nikome da lovi bez isprave.

  4. Čuvaj lov i nedozvoljavaj da se lovi u nevreme, greh je ubiti kada je vreme plođenju i kada korisna   

          divljač ima male šanse.

  5. Utamanjuj štetočine, jer se tako najbolje odužuješ zemlji na kojoj loviš i od svoga zadovoljstva činiš

         opštu korist.

  6. Ne pucaj nikad kad ti pred očima nije čist vidik, da si siguran da nećeš načiniti nesreću.

  7. Neka ti je uvek ispravno oružije i municija, jer svaka nemarnost može da bude kobna i za Tebe i za

       onog do Tebe.

  8. Pušku nosi oprezno, da ti cev uvek gleda u nebo ili zemlju.

  9. Ne otimaj lov drugome i ne pucaj ispred drugog.

  10. Ne ubij suviše, ubij na mrtvo.

_________________________

Molitva za lov

Jesam. I moja puška i moj pas.
Lovac sam,
al' pravičan, kao što Plakida baše,
čuvši glas Gospoda Isusa Hrista,
i posta Evstatije.
Sačuvaj me Gospode Bože iskušenja,
i u pravdi održi me,
da se po zapovestima tvojim vladam,
i podari mi plen, koji mi uistinu pripada.
Poštujući tebe, poštujem i darove tvoje,
što Njeno veličanstvo Priroda ima,
a zavet Gospodu da ne skrnavim,
delo božjih ruku dajem i
molim, za moju pušku, i mog psa.
Amin.

___________________________

03.oktobar     lovačka slava Sveti Jevstatije

    Sveti velikomučenik Jevstatije pre nego što je postao hrišćanin, zvao se Plakida i bio rimski vojni strešina za vreme careva Trajana i Pita. Po prelasku u hrišćanstvo povukao se i vodio miran život. Pogubljen je 118 god. zajedno sa članovima svoje porodice, kada je odbio carev zahtev da se odrekne hrišćanske vere.

      "Jednom dok je bio u lovu, Plakida je video sveti krst medju rogovima jelena, i čuo glas Gospodnji koji ga je pozvao da ode do hrišćanskog sveštenika i krsti se. Na krštenju je  dobio ime Jevstatije. Posle krštenja, Jevstatije je otišao na ono mesto gde mu se javilo otkrovenje i zablogodario bogu što ga je priveo istini".

__________________________