* 02.11.2014. Jesenja lovna sezona. Početak lovne sezone na zeca i fazana. Planskim dokumentom predviđena 4 lovna dana na zeca i 5 na fazana, odnosno odstrel 110 zeca i 225 fazana.

 

 * 15.10.2014. Lovački ispit. U organizacija LU "Bošnjace" i LU "Manojlovce", organizovano polaganje lovačkog ispita. Iz našeg udruženja Lovački ispit položilo 13 kandidata.

Iz Bošnjaca: Cvetković Aleksandar, Tošić Todor i Stojković Marko. Iz Cekavice: Ristić Aleksandar, Ristić Bogdan, Živković Aleksandar, Đorić Stefan i Stojanović Nenad. Iz Togočevca: Stojilković Vladica, Stojilković Nemanja, Stojanović Stefan i Cvetković Milan. Iz Donjeg Vranovca: Stanković Milan.

 

 * 06.10.2014. Letnji lov. Završena letnja lovna sezona

 

 * 15.08.2014. Lovački kačket. Kao prilog akciji povećanja  bezbednost lovca u lovištu , Lovačko udruženje je za sve svoje članove obezbedilo lovački kačket uočljive boje koji zajdeno sa ranije uručenim prslukom kompletira fluorecentnu, lako uočljivu opremu ......foto  

 

 * 01.08.2014. Upravni odbor. Na danas održanom sastanku donete odluke o početku lovne sezone, terenima za lov psima ptičarima, stručnim pratiocima i drugo. Detaljnije .... ovde

 

 * 15.05.2014. Ministarstvo Poljoprivrede. Instrukcija o merama zaštite divljači u lovištima za vreme trajanja nepovoljnih vremenskih uslova. Klik ... ovde

 

 * 05.05.2014. Pomoć. Udruženje se obratilo kriznom štabu Opštine Lebane sa molbom za pomoć pri kupovini divljači i održanju uspostavljene stabilne populacije divljači. Takst molbe klik ... ovde

 

 * 19.04.2014. Poplava. Izlivanje reke Jablanice na teren rezervata. Deo lovišta sa najvećom populacijom fazana i zeca gotovo potpuno uništen. Video klik .... ovde

 

 * 02.04. 2014. Upravni odbor. Donete odluke o: usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem, tržišnim cenama odstreljene divljači, visini naknade  akontacijije za lov i naknadi za korišćenje divljači.

 

 * 20.02.2014. IZBORNA Skupština udruženja. Na sednici su verifikovani mandati članovima Skupštine, izabran Upravni i Nadzorni odbor, kao i disciplinska komisija. Izabran Predsednik udruženja i predsednik Skupštine udruženja. Za Predsednika udruženja izabran Stojilković Bojan iz Togočevca, za Predsednika Skupštine udruženja izabran Docić Žikica iz Velikog Vojlovca.

 

 * 26.01.2014. Završena zimska lovna sezona. Po planu gazdovanja, predviđene su 4 lovne akcije grupnog lova na vuka. Akcije će biti održane u februaru mesecu po rasporedu utvrđenom odlukom Upravnog odbora.

 

 * 22.01.2014. Skupština udruženja. Održana redovna Skupština udruženja na kojoj je usvojen završni račun, usvojen plan i program rada u narednom periodu i doneta odluka o visini članarine za narednu lovnu godinu.

 

 * 02.12.2013. Završena jesenja lovna sezona po planu i broju lovnih dana na osnovu odluke Upravnog odbora. Broj odstreljene divljači u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja lovištem

 

 * 03.11.2013. Početak jesenje lovne sezone. Lov zeca 4 lovna dana i lov fazana 5 lovna dana

 

 * 15.09.2013.  Završena sezona lova na prepelicu, grlicu, divljeg goluba i gugutku. Zadnji lovni dan letnje lovne sezone je 22.09. lov na divlju patku i gusku.

 

 * 15.09.2013. Lovni dan. Sekcija Bošnjace bila domaćin lovcima iz Bošnjana opština Rača Kragujevačka. U Srbiji postoje 3 sela istog imena - Bošnjane i to u opštinama Paraćin, Varvarin i Rača Kragujevačka. Druženjem lovaca učvršćuju se poznanstva i razmenjuju pozitivna lovna iskustva ....foto

 

 * 11.08.2013. Početak letnje lovne sezone...  Kalendar lova

 

 * 10.02.2013. Grupni lov na vuka, šakala i lisicu. Domaćin ovogodišnje centralne akcije bila sekcija Bošnjace. Akcija završena sa 3 odstreljene lisice. Učestvovalo 250 lovaca od toga 140 gostiju iz dugih udruženja.... video

 

 * 27.01.2013. Zadnji lovni dan lovne 2012 -13 god.

 

 * 16.10.2012. Upravni odbor doneo odluku o početku jesenje lovne sezone za 28.10. Zec i fazan se love do ispunjenja plana odstrela a maksimalno četiri lovna dana zec i pet lovnih dana fazan. Zabranjen je lov poljske jarebice....  kalendar lova

 

 * 30.07.2012. Upravni odbor. Na danas održanoj sednici doneta odluka o početku lovne sezone na pernatu divljač ( 12.08. ) i imenovana lica koja će obavljati dužnost stručnog pratioca u lovu... kalendar lova

 

 * 18.06.2012. Licence. Upravnik lovišta Colić Časlav i lovočuvar Tasić Mladen, kao i član udruženja Denić Vladimir, dobili licence za obavaljanje stručnih poslova u lovstvu.

 

 * 11.06.2012. Lovne karte. Na osnovu podnetih zahteva počela podela lovnih karata.

 

 * 03.04.2012. Upravni odbor. Na danas održanoj sednici usvojen Godišnji Plan Gazdovanja lovištem. Utvrđena akontacija za lov sitne divljači i definisani rokovi uplate članarine u skladu sa odlukom Skupštine udruženja.

 

 * 20.02.2012. Prihranjivanje. U skladu sa instrukcijom direktora uprave za šume i odlukom upravnog odbora, u lovište je unešeno preko 50% više hrane od planiranog i izgradjeno skoro duplo više hranilišta. Bošnjace: 13 hranilišta i 350 kg žitarica, Pertate: 7 hranilišta i 200 kg žitarica, V.Vojlovce: 11 hranilišta i 300 kg žitarica, Cekavica: 10 hranilišta i 450 kg žitarica, Togočevce: 7 hranilišta i 150 kg žitarica.

 

 * 07.02.2012. Upravni odbor. Doneta odluka o intezivnom prihranjivanju divljači, izgradnji većeg broja hranilišta od predviđenog i stalnim obilaskom ugruženih delova lovišta. Formirana komisija za procenu štete na divljači.

 

 * 24.01.2012. Upravni odbor. Na danas održanoj sednici doneta odluka o prekidu lovne sezone i zabrani lova zbog nepovoljne vremenske situacije i moguće štete na divljači ugroženoj snežnim nanosima. Zadnji lovni dan je 29.01.2012.

 

 * 21.01.2012. Skupština udruženja. Usvojen izveštaj sekretara, upravnika i predsednika udruženja. Usvojen godišnji finansijski izveštaj. Usvojeno više pravilnika. Doneta odluka o visini članarine za lovnu 2012/13 godinu.

 

 * 22.11.2011. Završetak lovne sezone. Upravni odbor na danas održanoj sednici doneo odluku o završetku lovne sezone na zeca i fazana 27.11. sa 6 lovnih dana na fazana. Doneta odluka da se u mesecu decembar izdaju dozvole za lov divlje svinje i sitne pernate divljači a u mesecu januar organizuje grupni lov na vuka, šakal i lisicu i to po sekcijama i rasporedu koje odrede predsednici sekcija.

 

 * 23.10.2011. Lovna sezona. Početak lovne sezone na zeca i fazana. Godišnjim planom planiran odstrel 120 zeca i 250 fazana.

  

 * 01. oktobar, 2011. Lovački ispit. Pred većem komisije za polaganje lovačkog ispita sa predsednikom Nebojšom Stojanovićem iz Niša, lovački ispit položilo 8 lovaca pripravnika i 3 starija lovca. .... foto

  

 * 30. avgust, 2011. Lovac. Još jedna potvrda uspešnog rada i postignutih rezultata. Časopis Lovac i tekst posvećen udruženju .... foto

 

 * 25. avgust, 2011. Lovački savez Srbije. Radna poseta Svetislava Tatovića. Nakon prijema i obilaska terena, održan sastanak sa članovima Upravnog odbora i Skupštine udruženja. Predstavnici udruženja su imali puno razloga da se pohvale svoijim rezultatima postignutim predhodnih godina. Rezultatima postignutim u organizaciji udruženja, disciplini, očuvanju i obnovi fonda divljači, položenim lovačkim ispitima, stvaranju tehničkih uslova za rad udruženja .... Reči pohvale i odobravanja su dodatan motiv ka daljem uspešnom radu. .... foto

 

 * 07. avgust, 2011. Otvaranje letnje sezone lova. Druženje, zajednički doručak, gadjanje glinenih golubova. Zvanični početak lovne sezone 14. avgust.

 

 * 12. jul, 2011. Skupština. Vanredna sednica Skupštine na kojoj je izabran jedan član upravnog odbora i verifikovana 3 mandata novoizabranim članovima Skupštine na redovnim zborovima sekcija održanih nakon isteka mandata Predsednicima sekcija. Usvojena 2 pravilnika i izveštaj o radu proteklih šest meseci.

 

 * 25. april, 2011. Godišnji plan gazdovanja. Ranije usvojen godišnji plan gazdovanja lovištem za lovnu 2011/12 godinu, po zapisniku resornog lovnog inspektora, prihvaćen i overen.

 

 * 14. mart, 2011. Unos fazana. U skladu sa Godišnjim planom gazdovanja u lovište uneto 200 fazana starosti 10 meseci. Fazanska divljač isporučena iz fazanerije Lovačkog udruženja "Niš"...  foto

 

 * 13. mart, 2011. Prebrojavanje divljači. U redovnom godišnjem prebrojavanju divljači, brojanje izvršeno na  primernim površinama  u sekcijama Bošnjace, Pertate i Cekavica. U brojanju učestvovalo 28 lovaca brojača. Prebrojavanje pokazalo stalan kontinuirani matični fond predvidjen lovnom osnovom.

 

 * 12. februar, 2011. Lovna akcija. U redovnoj akciji čišćenja terena od predatora odstreljena dva vuka i jedna lisica. Akcija sprovedena na terenu sekcije Bošnjace uz učešće velikog broja lovaca okolnih udruženja. Odlična organizacija, pravilan izbor terena, maximalna ozbiljnost i disciplina osnovne su karakteristike današnje akcije. Akcija završena tradicionalnim zajedničkim ručkom.... foto

 

 * 25. januar, 2011. Skupština. Na danas održanoj redovnoj sednici Skupštine donete odluke od znacaja za rad udruženja u lovnoj 2011/12 godini. Usvojen godišnji finansijski izveštaj i izveštaj sekretara udruženja. Doneta odluka o visini članskog doprinosa za lovnu 2011/12 godinu. Usvojen plan i program rada udruženja za lovnu 2011/12 godinu.

 

 * 25. decembar, 2010. Upravni odbor. Doneta odluka o zabrani lova divlje svinje. U mesecu januaru organizuje se grupni lov na vuka, šakala i lisicu.

 

 * 31. oktobar, 2010. Jesenja lovna sezona. Početak lovne sezone na zeca, fazana i divlju svinju. Predvidjen broj lovnih dana: 4 za zeca, 5 za fazana i na divlju svinju po dozvoli za lov.

 

 * 11. septembar, 2010. Lovački ispit. Lovačko udruženje organizovalo polaganje lovačkog ispita za svoje starije članove. Ispit  položilo 32 lovca. Počev od 2007 godine u lovačkom udruženju 75 lovca steklo diplomu o položenom lovačkom ispitu. Po evidenciji sa 16 položenih ispita u ranijem udruženju i 34 u tadašnjem lovačkom društvu "Bošnjace", broj lovaca sa diplomom iznosi 125. .... foto

 

 * 08. avgust, 2010. Početak lovne sezone. Letnja lovna sezona na prolaznu pernatu divljač počela uz malu svečanost u prisustvu gostiju iz susednih udruženja. Tereni za lov u sekcijama Bošnjace i Perate. Planirana 5 lovna dana.

 

 * 18. april, 2010. Registracija. Agencija za privredne registre usvojila Statut udruženja i  i dostavila rešenje o registraciji udruženja i zakonskog zastupnika. Ovim rešenjem zaokružen je proces uskladjivanja rada i preregistracije udruženja po odredbama novog Zakona o udruženjima.

 

 * 11. mart, 2010. Skupština udruženja. Skupština udruženja u novoizabranom sastavu izvršila izbor upravnog odbora, predsednika i zamenika predsednika udruženja kao i izbog ostalih komisija i tela neophodnih za rad udruženja. Za predsednika udruženja izabran je Stojilković Bojana. Za zamenika predsednika izabran je Milosavljević Srdjan.

 

 * 28. februar, 2010. Aktivnosti. Mesec februar protekao u vrlo aktivnom radu vecine lovaca kako u prehranjivanju divljači tako i organizovanju akcija čišćenja terena od predatora koje su dale zavidne rezultate. Zadnjih dana februara kao kruna završetka lovne sezone je unos 200 odraslih fazana starosti 10 meseci.

 

 * 22.januar, 2010. Skupština udruženja. Na redovnoj sednici Skupštine udruženja usvojeni izveštaji stručne i lovočuvarske službe i izveštaj sekretara udruženja. Usvojien finansijski izveštaj predsednika udruženja. Na osnovu Zakona o udruženjima usvojen predlog Statuta koji propisuje rok od 60 dana za izbor nivih članova Skzpštine, upravnog odbora, Predesdnika i zamenika predesdnika udruženja.

 

 * 20.decembar, 2009. Markirni prsluk. Bezbednost lovaca u lovu  je u samom vrhu prioriteta  Upravnog odbora Lovačkog udruženja. Podržavajući akciju ukidanja maskirne odeće u lovu i korišenje markirnih prsluka, svi članovi udruženje snabdeveni kvalitetnim plastificiranim markirnim prslucima. ....  foto

 

 * 06.decembar, 2009. Početak lovne sezone na divlju svinju. Nakon uspešno završene lovne sezone na zeca i fazana, određen je početak sezone lova na divlju svinju.

 

 * 17. oktobar, 2009. Lovački ispit. Lovačko Udruženje organizovalo polaganje lovačkog ispita za 15 svojih članova.  Predsednik veća komisije Nebojša Stojanović iz Niša, članovi veca Misić Dejan upravnik lovišta "Bojnik" i Bojan Stojilković predsednik udruzenja. Pripravnici pokazali solidno znanje i svih 15 pripravnika položilo lovački ispit. Istog dana organizovana mala svečanost na kojoj su pripravnicima uručene članske  i lovne karte.

 

 * 02. oktobar, 2009. Upravni odbor. Upravni odbor doneo odluku o početku lovne sezone za zeca i fazana 25.10. Loviće se do ispunjenja plana odstrela a najviše 4 nedelja zec i 6 nedelja fazan. Takođe je doneta odluka o uplati 200 fazana za reprodukciju iz fazanerije "Omorika".

 

 * 25. jul, 2009. Upravni odbor. Upravni odbor doneo odluku o početku lovne sezone na prolaznu divljač. Prvi lovni dan je 02.avgust. Lov psima ptičarima dozvoljen na za to određenim delovima sekcija.

 

 * 11. jul, 2009. Poseta predsednika. Predsednik Lovačkog saveza Srbije  Dr Zoran Popović odazvao se pozivu i posetio naše Udruženje. Ova poseta potvrđuje sliku sa sastanka lovne oblasti o želji Predsednika da se upozna sa radom svakog Udruženja i sasluša njihove probleme i predloge. Prva zvanično zabeležena poseta Udruženju na najvišem nivou.  .... foto

 

 * 10. jul, 2009. Lovna oblast. Sastanaku lovne oblasti Južna Srbija održanom u Vlasotincu prisustvovao Predsednik LSS i članovi pravne i stručne službe. Na poziv Predsednika svako Udruženje postavljalo pitanja i iznosilo probleme u svom radu. Nijedno pitanje nije ostalo bez odgovora. Delegacija iz LSS  na čelu sa Predsednikom na svako postavljeno pitanje neposredno odgovarala  i savetima pomogla  rešenju mnogih pojedinačnih problema  Ovakav način direktne i otvorene diskusije sa oduševljenjem pozdravili svi prisutni.

 

 * 20. jun, 2009. Kancelarija. Završeni radovi na proširenju i uređenju kancelarije Udruženja. Sama kancelarija uređena i opremljena novim nameštajem, stolicama i računarom. Proširen prostor sa magacinskim delom i čajnom kuhinjom.... foto

 

 * 03. april, 2009. Upravni odbor. Na sednici Upravnog odbora usvojen Godišnji Plan Gazdovanja lovištem. Utvrđen kalendar predviđenih radova na renoviranju poslovnog prostora i obnovu objekata u lovištu.

 

 * 11. mart, 2009. Unos fazana. Prvi put u lovište uneti fazani za reprodukciju. Ukupno 100 fazana od čega 75 koka, raspoređeni po sekcijama u zavisnosti od broja lovaca sekcije. Fazani u odličnoj kondiciji i dobrog izgleda. Kupovina izvršena iz fazanerije "Omorika"  Petrovaradin .... foto

 

 *08. februar, 2009. Hajka na vuka. Februar - mesec hajki i akcija čišćenja terena od predatora. U danas održanoj akciji na opšte zadovoljstvo organizatora i brojnih gostiju odstreljena vučica impozantnih gabarita starosti 4 godina. Kao i ranijih godina stručna organizacija, dobar odziv članova udruženja kao i prisustvo brojnih gostiju, rezultiralo je pozitivnim rezultatom. Hajka organizovana na terenu lovišta sekcije Bošnjace.... foto

 

 *17. januar, 2009. Skupština. Održana redovna godišnja sednica Skupštine udruženja. Usvojeni podneti izveštaji komisija i završni račun za proteklu godinu. Date smernice rada udruženja u narednoj fiskalnoj godini kao i opšti plan rada i razvoja udruženja. Doneta odluka o kupovini 100 odraslih fazana iz fonda za reprodukciju.

 

1   2   3