Broj: 10

Datum: 25.01.2018

Na sednici Skupštine udruženja od 25.01.2018.  doneta je sledeća:

O D L U K A

o visini članarine za lovnu 2018/19

 

broj 1.

-          Uplata članarine se vrši u ratama ili celosti u iznosu utvrđenom ovom odlukom.

-          Članarine se sastoji:

a)      članarina potrebna za rad udruženja

b)      akontacija za lov sitne divljači

c)       lovna karta

-          Akontaciju za lov određuje Upravni odbor naknadnom odlukom,

-      Lovna karta po cenovniku Uprave za šume.

    

Broj 2. članarina, ukupno:

       -    Redovni članovi ………………………………. 8.000,oo rsd

-    Neredovni članovi ( obnova ) …………………. 8.000,oo rsd

       -    Novi članovi - pripravnik   ……………………. 8.500,oo rsd

-    Povlašćeni – starosni članovi ………………….. 4.000,oo rsd

 

Broj 3. rokovi uplate:

I rata ………………………… 1.500,oo rsd ………. do 03.02.

         - nov, pripravnik               2.000,oo rsd

II rata ……………………….. 1.500,oo rsd ………. do 03.03.

III rata ………………………. 1.500,oo rsd ……… do 02.04.

        - starosni                            1.000,oo rsd

IV rata ………………………. 1.500, oo rsd ……..  do 05.05.

V rata …………………………2.000,oo rsd ………  do 02.06.

 

-  Nakon navedenih rokova utvrđuje se uvećanje rate za 200,oo rsd

            Povlašćeni i starosni članovi oslobođeni su uvećanja rate.

 

   Članarina od 02.juna, 2018( uplata u celosti) =9.500,oo rsd                      

          Za sve članove osim pripravnika ( obnova, neredovni, iz drugih udruženja ... )